Onderzoek met SPSS

Tijdens mijn studie heb ik onderzoek gedaan naar de meerwaarde van positieve emoties in advertenties. Bij dit onderzoek ging het niet om de resultaten, maar om het onderzoek zelf. Ik heb gewerkt met een theoretisch kader, enquĂȘtes, mijn eigen ontworpen advertenties (manipulaties) en met de programma’s Qualtrics en SPSS.

Hierbij waren de manipulaties:
1. Emotie + Positief
2. Emotie + Negatief
3. Informationeel + Positef
4. Informationeel + Negatief

2019